تاريخ : سه شنبه 29 / 7 / 1393 | 18:31 | نویسنده : آرتین کوچولو


آرتین جان  

زیباترین هدیه خدا وگرانبهاترین هدیه  نوروز آریایی قدوم مبارک توست.

ای یزدان پاک توراسپاس که برما منت نهادی واز عالم ملکوتی خویش فرزندی سالم به ما عطا نمودی،امیدواریم همچون نامش پاک ومقدس بماندوخالصانه بندگی تورابجا آورد. 

عاشقانه دوستت داریم وباتودلداده ترازپیش شدیم 

[موضوع : ]
تاريخ : يکشنبه 1 / 6 / 1394 | 13:35 | نویسنده : آرتین کوچولو

اين روزا خيلي فعال ترواكتيو ترازقبلم،لبريزازانرژي وتحرك

عاشق اسكيت وبدمينتون وXBOX.

تواين مدت علايق وسلايقم خيلي تغيير كرده بجزعلاقم به ماشين واتوبوس

كه روزبه روزبيشتره مي شه وتقريبا هفته ايي به تعدادشون اضافه مي كنم.

اين ماشينا فقط دارايي تواتاق خودمن.خونه بابا جون وبابا گليم ،كلكسيوناي جدادارم

 

اينا اتوبوساي موجود تواتاقم، تادوهفته پيش بود.

كه تواين هفته بابا جون وباباهادي وعلي جونم دوباره برام خريدن

 

مامان تو خريد اسباب بازي مقاوم ترازباباست ومحكم تره.ولي توخريد پوشاك غيرقابل كنترله

براي همين هركدومشون  همديگه رومقصرمي دونن كه  زيادي به من بها مي دن

البته

خداروشكردوتاشون مكمل همديگن ومشكل من حلهشیطان

يكي اهل اسباب بازي زياد واون يكي لباس بيش ازحد

 

 

مامانم خيلي به عرقيجات علاقه داره

براي همين منم شدم استاد تركيب عرقيجات وتهيه انواع شربتها

به به چه خوشمزه شدهخندونک

 

براي اينكه شبا بخوابم يابايد بزرگتراكتاب داستان برام بخونن يا باتبلتم داستان گوش كنم 

هرروزيك مدلم ديگه،آرتينم ديگهخندونک

وامان اگه نخوام بخوابم امانچشمک

[موضوع : ]
تاريخ : يکشنبه 1 / 6 / 1394 | 11:16 | نویسنده : آرتین کوچولو

پارك گردياي ماتمومي نداره به وسعت كل تهران وتوي هرمحله ومنطقه ايي

صبح وظهروعصروشبخندونک

 

 

مامان عاشق اين تيپ ايستادنامهمحبت

(دست توجيب كردنا)

دست به كمرايستادنا

 

پارك گردي باداداشي ودوستاشم عالمي داره خاص خودش

 

مامان پگاهم كه همه جوره ماروساپورت مي كنه واصلا خسته نمي شه

وهميشه پرانرژيهچشمک

يك مدل پارك گرديم باباباييه كه عكساش توي گوشيه خودشه وفعلا موجود نيستخندونک

[موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 19 / 5 / 1394 | 14:58 | نویسنده : آرتین کوچولو

 

بقيه عكسا توي ادامه مطلب...ادامه مطلب

[موضوع : ]
تاريخ : پنجشنبه 8 / 5 / 1394 | 8:17 | نویسنده : آرتین کوچولو

هیج جای ایران به تعداد استان خوزستان رودخونه های پرآب  ومهم نداره.یکی ازبهترین این رودخونه ها دزه،که آب فوق العاده خنک وگوارایی داره وازداخل شهردزفول می گذره.رودخونه ایی که هررهگذری رومجبوربه توقف می کنه وبه سمت خودش می کشونه.

بقیه عکسا توادامه مطلب...چشمکادامه مطلب

[موضوع : ]
تاريخ : جمعه 2 / 5 / 1394 | 23:07 | نویسنده : آرتین کوچولو

ادامه مطلب ...ادامه مطلب

[موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 22 / 4 / 1394 | 15:21 | نویسنده : آرتین کوچولو

 

 

بقيه درادامه مطلبادامه مطلب

[موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 15 / 4 / 1394 | 10:51 | نویسنده : آرتین کوچولو

چند وقت پيشآروين من ومامان رفتيم براي آروين جوني گيتاربخريم آروين علاقه زيادي به گيتارداره وكم وبيش مي نوازه.باتوجه به تحقيقات مامان يك راست رفتيم خيابون جمهوري  ووارد گالري موسيقي موردنظرشديم.

دنياي عجيبي بود پربود ازآلات وادوات موسيقي گيتار،پيانو،دف،تنبك،ويلون ،كي بورد،فلوت و...همه رنگ وهمه مدل وكلي آدماي هنري.تعجب

من كه اولين باربود توهمچين فضايي قرارگرفته بودم خيلي خوب وعجيبي داشتم وحسابي ذوق كرده بودمخندونک

مات ومبهوت سازا رونگاه مي كردم ودرتفكربودم كه كدوم روانتخاب كنممتفکر

مامان داشت بايكي ازكارشناساي گالري درباره مدل ونوع گيتارصحبت مي كرد

ومنم سرتاپاگوش بودمخندونک

تقريبا انتخاب خودمو انجام دادم وگيرداده بودم ازاين گيتاركوچيكا مي خوام اونم سبزشچشمک

هرچي مامان وآقاهه مي گفتن اين ويلونه ،مي گفتم نه گيتاركوچولوه خودم بلدم مي شناسم

يك دونش مي خوام. پگاه برامن بخرديگه،بخر

بالاخره بعد دوساعت مشورت كارشناسا ومربيابامامان وآروين ،داداشسازشوانتخاب كرد

اينم آروين جوني درحال نواختن گيتار

 

دررابطه بامنم مامان كلي با كارشناسا صحبت كرد واونا همگي سازبلز رو براي شروع پيشنهادادن

حالا قراره بعد ازماه رمضان منم سازمو بخرم وبرم آموزشگاه موسيقي براي نواختن بلز

[موضوع : ]
تاريخ : يکشنبه 31 / 3 / 1394 | 15:12 | نویسنده : آرتین کوچولو

حدود يك ماهه پيش به اتفاق مامان وبابا وآروين رفتيم منيريه

تابراي من يك اسكيت خوب ومناسب پيداكنيم.مامان وبابا كلي درباره ماركهاومدلهاي موجود وشرايط ايمني واستحكامشون تحقيق كردن 

وبالاخره مارك ‌Roces انتخاب شد.

 

حدود يك ماهي مي شه اسكيت رو شروع كردم وخيلي بش علاقمندشدمچشمک

بعدازگارداوليه ازديوارجدامي شم وليز مي خورم

وشروع مي كنم به حركت

اينم دوستم اليساست .ونمايشايي مي ديم بااسكيت بيا وببينمحبت

قراره بريم تو مسابقات اسكيت رو يخ شركت كنيم 

باكلي حركت نمايشيخندونک

بعضي وقتا تواسكيت كردن  كلامو درميارم ومي گم من ديگه حرفه ايي شدم راضی

اما مربي ومامان مي گننه نه نه 

هرازگاهي چند دقيقه ايي مي شينم ونفس تازه مي كنم و

دوباره به حركت ادمه مي دمخندونک

اينم بچه هاي كلاس اسكيت.من ازهمشون كوچيكترم ومربي خيلي هوامو دارهچشمک

درآخرم تصميم دارم اسكيتو حرفه ايي دنبال كنم.مي دونم كه مي تونمآرام

[موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 4 / 3 / 1394 | 13:13 | نویسنده : آرتین کوچولو

با تاخيرزيادبالاخره اومدم.واي ازدست مامان پگاه. به همه كاري مي رسه جز اپديت وبلاگ منعصبانی

بريم ادامه مطلبچشمکادامه مطلب

[موضوع : ]
تاريخ : جمعه 25 / 2 / 1394 | 2:51 | نویسنده : آرتین کوچولو

عکسا درادامه مطلبچشمکادامه مطلب

[موضوع : ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 22 صفحه بعد