آرتین کوچولوآرتین کوچولو، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه و 3 روز سن داره

بهونه نفس كشيدن

پست الکترونیک


آرتین جان  

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توانیم با آن
به رنجهای زندگی هم دل بندیم
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست کنیم
میلادتو معراج دستهای مااست
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گوییم

تایستان 96- پارک ساعی

ادامه مطلب...  یک صبح زود تابستونی همگی باهم رفتیم پارک ساعی برای هواخوری وتفریح   عاشق فوتبالم هرجابرسم اول بایدلباس تیمای موردعلاقموبپوشم بعدسرگرم بازی بشم دارم دور و برو نگاه میکنم کسی نباشه تابتونم شلوارمو عوض کنم حالاشدم نیمارآخ جون مامان بنده خدا خاص چندتاعکس بگیره عین پیام بازرگانی هی رفتم هی اومدم توکادر عکس آروین ومهندس ساعیم هنری ازشون گرفتم ...
30 تير 1396

باغ گیاهشناسی تهران - بهار96

  عکسا درادامه مطلب... یک روزسردبهاری تواواخرفروردین یک سربه اتفاق خانواده رفتیم باغ گیاهشناسی. امسال  حال وهوای زمستون تااواخربهارادامه داشت وبرای همین رویش درختان وسرسبزی طبیعتو یک مقداری تحت تاثیرقرارداده بود. مامان چون رشتش محیط زیسته وفعال محیط زیستی علاقه زیادی به طبیعت داره وسعی می کنه ماروباتمام جوانب وزوایای محیط زیست آشناکنه واین روحیه گردشگری روبه ماهم انتقال داده.ماهم علاقه مندیم وهمیشه همراهشیم؛بعضی وقتاهم ازش جلوتریم. مامان قبلا چندباربادوستای گیاهشناسش اومده بود باغ وتقریبا تمام نواحی باغ وگونه های گیاهیش رومی شناخت وبرامون توضیح می دادوکلا لیدرخوبی بو د ...
19 خرداد 1396

باغ وحش ارم - بهار96

  ادامه مطلب.... یک روزتعطیل حدودساعت 9صبح به سمت باغ وحش ارم حرکت کردیم.هوا کاملابهاری بودبایک سرمای خوشایندکه حس خوب وخاصی به مامی داد. به محض ورود تصمیم گرفتم صورتمونقاشی کنم وازخانم نقاش مهربون خواستم طرح ببر رو رو صورتم طراحی کنه کلاحس ببر پیداکرده بودم ومرتب غرش می کردم. اون روزکلا بغلی شده بودم وبیشتربغل بابایی بودم.لوس بابام دیگه. حس عکسم نداشتم ومامان وبابا نتونستن زیادازم عکس بگیرن. درنهایت بعدازچندساعت تفریح وتماشای حیوانات وپرندگان وخزندگان باکلی اطلاعات جدید به خونه برگشتم     بعدرسیدن به خونه ازقیافه خودم خیلی خوشم ...
20 ارديبهشت 1396

بام تهران - فروردین 96

ادامه مطلب... یک روزبهاری تصمیم گرفتیم برای انجام یک کوهپیمایی ساده بریم بام تهران.صبح زودازخواب بیدارشدیم وبعدازخوردن یک صبحانه سبک ومقوی به راه افتادیم .ماشینوتوپارکینگ پارک کردیم وآروم آروم وتفریحی حرکت کردیم تا به محل تله کابین رسیدیم.هوا حالت نیمه ابری داشت وگاهی خورشید خانم مهربون می تابید وگاهی ابرا روی اونو می پوشوندن. بادسردی درحال وزیدن بود که هرچی بالاترمی رفتیم سوزسرمابیشتراحساس می شد ولی ماچون درحال کوهپیمایی بودیم ولباس گرم ومناسب پوشیده بودیم زیاداحساس سرما نکردیم وحسابی بهمون خوش گذشت.     سورتمه بام تهران   توصف برای سوارشدن سورتمه ...
20 ارديبهشت 1396