بهونه نفس كشيدن


آرتین جان  

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توانیم با آن
به رنجهای زندگی هم دل بندیم
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست کنیم
میلادتو معراج دستهای مااست
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گوییم
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 24 / 12 / 1395 | 21:36 | نویسنده : آرتین کوچولو |

سرسبزترین بهارتقدیم توباد
آوای خوش هزار تقدیم تو باد 
گویند که لحظه ای است روییدن عشق
ان لحظه هزار بار تقدیم تو باد

بقیه عکسای من تو ادامه مطلب....ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:36 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:29 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:22 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:22 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:22 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:21 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:21 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 

آرتینم

امروزروزتولدتوست

ومن هرروزبیش ازپیش به این رازپی می برم

که توخلق شده ایی برای من

تازیباترین لحظه هارابرایم بسازی

ومادرانه بودن مراتکمیل نمایی

ازروزی که صدایت دروجودم طنین اندازشد،

شتاب تپیدن قلبم روبه فزونی نهاد

امروزثانیه هانام تورافریادمی زنندومن دراوج عشق 

خودرادرپستوی زمان تنها حس نمی کنم

 

نفسم سالروزحضورت مبارک باد
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 24 / 12 / 1395 | 21:26 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 

بزودی
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 24 / 12 / 1395 | 19:23 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 24 / 12 / 1395 | 19:22 | نویسنده : آرتین کوچولو |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 صفحه بعد