بهونه نفس كشيدن


آرتین جان  

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توانیم با آن
به رنجهای زندگی هم دل بندیم
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست کنیم
میلادتو معراج دستهای مااست
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گوییم
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 24 / 12 / 1395 | 21:36 | نویسنده : آرتین کوچولو |

ادامه مطلب... ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 30 / 4 / 1396 | 21:15 | نویسنده : آرتین کوچولو |

...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 30 / 4 / 1396 | 21:00 | نویسنده : آرتین کوچولو |

...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 30 / 4 / 1396 | 21:00 | نویسنده : آرتین کوچولو |

....
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 30 / 4 / 1396 | 20:59 | نویسنده : آرتین کوچولو |

....
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 30 / 4 / 1396 | 20:59 | نویسنده : آرتین کوچولو |

....
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 30 / 4 / 1396 | 20:59 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 

عکسا درادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 19 / 3 / 1396 | 23:13 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 

ادامه مطلب....ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 20 / 2 / 1396 | 23:04 | نویسنده : آرتین کوچولو |

ادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 20 / 2 / 1396 | 19:10 | نویسنده : آرتین کوچولو |

سرسبزترین بهارتقدیم توباد
آوای خوش هزار تقدیم تو باد 
گویند که لحظه ای است روییدن عشق
ان لحظه هزار بار تقدیم تو باد

بقیه عکسای من تو ادامه مطلب....ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 18 / 1 / 1396 | 23:36 | نویسنده : آرتین کوچولو |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 صفحه بعد