آرتین جان  

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توانیم با آن
به رنجهای زندگی هم دل بندیم
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست کنیم.
میلادتو معراج دستهای مااست
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گوییم
[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 24 / 12 / 1394 | 0:04 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بالاخره بعدازگذشت سه ماه  درتاریخ 16 مرداد95تونستم کمربندزردروکسب کنم

وبه اولین موفقیت تورشته تکواندودست پیداکنمتشویق

طی یک مراسمی استاد به من ودوتاازبچه هاکمربندزرد رواهداکرد

من کوچکترین عضوباشگاهم وهمه خیلی دوستم دارن واستاد به آینده من خیلی امیدوارهمحبت

مامان پگاه خوبم  یک جشن کوچولو گرفت وازهمه هم باشگاهیام بامیوه پذیرایی کرد.

 

مبارزه من وحریفم سپهرجون که من پیروزشدم
[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 1 / 6 / 1395 | 0:42 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 

حدود3ماهی می شه که  ورزش رزمی تکواندوروشروع کردم وعلاقه زیادی به این رشته دارم

بابا ومامانم خیلی برام وقت میذارن وحمایتم می کنن

منم باتمرکزکامل به تمریناتم درباشگاه وخونه و...ادامه می دم 

وامیدوارم تواین  رشته ورزشی به اوح برسم

عکساتوادامه مطلبادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 1 / 6 / 1395 | 0:34 | نویسنده : آرتین کوچولو |

 ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : يکشنبه 3 / 5 / 1395 | 22:06 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بریم به ادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 23 / 4 / 1395 | 0:28 | نویسنده : آرتین کوچولو |

عکساتوادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 16 / 4 / 1395 | 14:07 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بریم ادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 11 / 4 / 1395 | 23:59 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بقیه عکسا درادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 7 / 4 / 1395 | 9:50 | نویسنده : آرتین کوچولو |

یک روز بهاری که هوا ابری بود تصمیم گرفتیم برای تفریح  وورزش بریم بیرون،توپ فوتبالوبرداشتیم وبه قصد یک مسابقه 4نفره بیرون رفتیم.

من وبابا  شدیم یک تیم     و   آروین ومامان تیم حریف

بریم ادامه مطلب...ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 7 / 4 / 1395 | 9:21 | نویسنده : آرتین کوچولو |

بزودی...
[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 7 / 4 / 1395 | 9:18 | نویسنده : آرتین کوچولو |

موزه مردم شناسی

ادامه مطلب

 ادامه مطلب

[ موضوع : ]
تاريخ : شنبه 22 / 3 / 1395 | 23:36 | نویسنده : آرتین کوچولو |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 صفحه بعد